Balance for All

Tiešsaistes starptautiskā konference DARBA DEVĒJIEM PAR DARBA UN PRIVĀTĀS DZĪVES LĪDZSVARU KONFERENCES PROGRAMMA

PIESLĒGŠANĀS

KONFERENCES ATKLĀŠANA

LĪGA MEŅĢELSONE (Prezentacijas valoda LV)
Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

KRIŠS LIPŠĀNS (Prezentacijas valoda LV)
Latvijas Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs

DARBA UN PRIVĀTĀS DZĪVES LĪDZSVARA LOMA KONKURĒTSPĒJĀ UN PRODUKTIVITĀTĒ

MIREIJA LASERASA (MIREIA LAS HERAS) (Prezentacijas valoda ENG)
Profesore par cilvēku vadīšanu organizācijās, Starptautiskais Darba un ģimenes centrs (ICWF)

BARBARA GERŠTENBERGERE (BARBARA GERSTENBERGER) (Prezentacijas valoda ENG)
Nodaļas vadītāja, Darba dzīve, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS

Vienlīdzīga attieksme un dzimumu līdztiesība darbā, nosakot atalgojumu, cilvēkresursu attīstību, pārstāvību uzņēmumu valdēs, mudinot darbiniekus vīriešus izmantot vecāku atvaļinājumu un mazinot dzimumu stereotipus uzņēmumā un sabiedrībā.

Somija: Ģimenes atvaļinājuma un bērna aprūpes sistēmas Somijā - virzība uz lielāku līdztiesību?

ILARI KALLIO (ILARI KALLIO) (Prezentacijas valoda ENG)
Galvenais padomnieks politikas jautājumos, ES lietas un korporatīvās tiesības, Somijas Tirdzniecības federācija

Grieķija: Darba un privātās dzīves līdzsvars: dzimumu līdztiesības dimensija

JANNIS SIDIROPOULOS (Prezentacijas valoda ENG)
Grieķijas Uzņēmumu federācija (SEV)

FRAGISKI MELISA (FRAGISKI MELISSA(Prezentacijas valoda ENG)
Personāldaļas vadītāja, Grieķijas Alpha Bank

ATBALSTS ĢIMENEI

Atbalsta un darba vides pielāgošana darbiniekiem – vecākiem un darbiniekiem – aprūpētājiem.

Slovēnija: Vīriešu loma bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpē - darba un ģimenes dzīves līdzsvars un uzņēmumu atbalsts

ŽIVA HUMERA (ŽIVA HUMER) (Prezentacijas valoda ENG)
Doktorantūras pētniece, Miera institūts

Īrija: Iekļaušana un daudzveidība - organizācijas kultūras veidošana

ŠEINS KELLIJS (SHANE KELLY) (Prezentacijas valoda ENG)
Ilgtspējas programmas vadītājs Eiropā, Globālais dzērienu ražošanas uzņēmums Diageo plc

ATTĀLINĀTS UN ELASTĪGS DARBS

Atbalsts darbiniekiem, labbūtības nodrošināšana, veiksmīgas un motivējošas saziņas veidošana attālināta darba laikā.

Beļģija: Izvēle brīvība kā darbinieku iesaistes veicinātāja

TIMS BERGMANS (TIM BERGHMANS) (Prezentacijas valoda ENG)
Iespēju radītājs (COO), Marbles

Latvija: Cilvēks. daba. darbs.

JĀNIS PALKAVNIEKS (Prezentacijas valoda ENG)
Draugiem Group oficiālais pārstāvis

Austrija: Darba laika samazināšana ar pilna apjoma samaksu uz 3 gadu periodu... un joprojām trīspusēji izdevīga situācija

KLAUSS HOHREITERS (KLAUS HOCHREITER(Prezentacijas valoda ENG)
Izpilddirektors, eMagnetix Online Marketing GmbH

PĀRTRAUKUMS

IEKĻAUJOŠA DARBA VIDE

Dažādības vadība un iekļaujošas darba vides īstenošana uzņēmumā dažādām darbinieku grupām.

Dānija: Koplīgumu loma darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanā

TRĪNE BIRGITE HOUGORDA (TRINE BIRGITTE HOUGAARD(Prezentacijas valoda ENG)
Vecākā konsultante, Dānijas Darba devēju konfederācija (DA)

Itālija: Iekļaušana kā produktivitātes dzinējspēks

ANDREA RUBERA (ANDREA RUBERA) (Prezentacijas valoda ENG)
Iesaistes vadītājs, TIM (Telecom Italia)

DARIO MILJAVAKA (DARIO MIGLIAVACCA) (Prezentacijas valoda ENG)
Līderības un komandas attīstības vadītājs, Nestlé Italy & Malta

Latvija: Darba un privātās dzīves līdzsvars latvijā: gūtās mācības un turpmākā virzība

INESE STEPIŅA (Prezentacijas valoda LV)
Ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un ES lietu eksperte, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

DARBA NĀKOTNE

ROBERTU SUĀRESS SANTUSS (ROBERTO SUAREZ SANTOS) (Prezentacijas valoda ENG)
Ģenerālsekretārs, Starptautiskā Darba devēju organizācija (IOE)

RĪLS MILLERS (RIEL MILLER(Prezentacijas valoda ENG)
Nākotnes pratības vadītājs, UNESCO Nākotnes pratība

APBALVOŠANAS CEREMONIJA

Labākās prakses balvas darba devējiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru Latvijā (LDDK Līdzsvara balva 2020).

KONFERENCES NOSLĒGUMS