Balance for All

Tiešsaistes starptautiskā konference DARBA DEVĒJIEM PAR DARBA UN PRIVĀTĀS DZĪVES LĪDZSVARU LEKTORI

Mireia

MIREIJA LASERASA

Profesore par cilvēku vadīšanu organizācijās, Starptautiskais Darba un ģimenes centrs (ICWF)

Darba un privātās dzīves līdzsvara loma konkurētspējā un produktivitātē

Mireija Laserasa ir IESE Uzņēmējdarbības institūta Cilvēku vadīšanas organizācijās nodaļas profesore. No 2010. gada līdz 2019. gada viņa bija Starptautiskā darba un ģimenes centra (ICWF) izpētes direktore. 2019. gadā Laserasa kļuva par šī centra vadītāju. Viņa pēc izglītības ir rūpniecības inženiere, ieguvusi IESE Uzņēmējdarbības institūta maģistra grādu biznesa vadībā un Bostonas Universitātes doktora grādu uzņēmējdarbībā.

Laserasa ir plaši aprakstījusi un pētījusi darba ģimenes jautājumus visā pasaulē. Viņa ir plaši publicējusies ietekmīgos žurnālos, tostarp Human Relations, Journal of Vicational Behavior, Journal of Organisational Behavior, Human Resource Management Journal un Journal of Business Research. Viņa ir piedalījusies piecu pētniecisku grāmatu (viena drīzumā tiks izdota) rediģēšanā. Laserasa reizi divos gados ir Starptautiskās Darba ģimenes konferences priekšsēdētāja. Konference Barselonā pulcē pētniekus no visas pasaules un 2019. gadā tika rīkota astoto reizi.

Laserasai patīk sociālie mediji un viņa tajos ir visai aktīva, jo sevišķi Linkedin. Viņa izmanto Instagram, lai demonstrētu savu aizraušanos ar gleznošanu un fotografēšanu.

Picture1

BARBARA GERŠTENBERGERE

Nodaļas vadītāja, Darba dzīve, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Darba un privātās dzīves līdzsvara loma konkurētspējā un produktivitātē

Eurofound Darba dzīves nodaļas vadītāja. Viņa Eurofound pievienojās 2001. gada septembrī kā pētījumu vadītāja tobrīd jaunizveidotajā Eiropas Pārmaiņu uzraudzības centrā (EMCC). 2007. gada oktobrī viņā pārgāja uz Eurofound informācijas un komunikācijas nodaļu kā komunikācijas produktu vadītāja, bet 2011. gada martā tika iecelta par direktorāta koordinatori. Iepriekš viņa strādājusi par vecāko izpētes vadītāju Eiropas Metalurgu federācijā Briselē (no 1993. gada līdz 2001. gadam), un 1999.-2000. gadā tika norīkota darbam Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātā. Hamburgas Universitāti viņa absolvēja ar bakalaura grādu politoloģijā, bet maģistra grāds valsts pārvaldē iegūts Hārvarda Universitātes Kenedija valdības skolā.

Picture2

ILARI KALLIO

Galvenais padomnieks politikas jautājumos, ES lietas un korporatīvās tiesības, Somijas Tirdzniecības federācija

Ģimenes atvaļinājumi un bērnu aprūpes sistēmas Somijā - virzība uz lielāku līdztiesību?

Likumdošanu un koplīgumus var un vajadzētu izmantot, lai veicinātu līdztiesīgus bērnu aprūpes pienākumus starp vecākiem un uzlabotu sievietes līdzdalību darba tirgū.

Ilari šobrīd ir ES lietu un korporatīvo tiesību galvenais padomnieks Somijas Tirdzniecības federācijā. Iepriekš viņš strādājis Somijas Industriju konfederācijā, tostarp piecus gadus tās Briseles birojā, koncentrējoties uz ES sociālajām lietām un iekšējā tirgus regulējumu, kā arī Somijas Tehnoloģiju nozaru apvienībā kā jurists darba tirgus jautājumos. Kallio ir maģistra grāds tiesībās ar tiesu pieredzi, viņš ir vairāku akadēmisko rakstu autors par darba un sociālajām tiesībām Somijā.

Yannis

Jannis Sidiropoulos

Grieķijas Uzņēmumu federācija (SEV)

Darba un privātās dzīves līdzsvars: dzimumu līdztiesības dimensija

Jannis Atēnu Ekonomikas un uzņēmējdarbības universitātē ieguvis grādu uzņēmuma vadībā. Viņam ir vairāk nekā 30 gadu profesionālā pieredze cilvēkresursu, vadības, kvalitātes, pārmaiņu vadības, korporatīvās kultūras, komandas attīstības un uzņēmējdarbības jomās. Kopš 2016. gada viņš strādā Grieķijas Uzņēmumu federācijā kā politikas eksperts personāla vadības sistēmu, darba produktivitātes un digitālās transformācijas ietekmes uz darbu jomā.

Picture3

ŽIVA HUMERA

Doktorantūras pētniece, Miera institūts

Vīriešu loma bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpē - darba un ģimenes dzīves līdzsvars un uzņēmumu atbalsts

Vīriešu iesaistīšanās aprūpes pienākumos privātajā dzīvē pozitīvi ietekmē viņus pašus, bērnus, partnerus un citus ģimenes locekļus, darba devējus/uzņēmumus un sabiedrību kopumā. Darbinieki ar kvalitatīvu darba un privātās dzīves līdzsvaru ir vairāk apmierināti ar savu dzīvi, izrāda lielāku lojalitāti pret saviem uzņēmumiem un attīsta vairāk kompetenču.

Socioloģe un pētniece Miera institūtā, Mūsdienu sociālo un politisko pētījumu institūtā Ļubļanā, Slovēnijā. Viņas pašreizējo pētījumu uzmanības centrā ir dzimumu līdztiesības politika Slovēnijā un ES, ģimenes un sociālā politika, darba un privātās dzīves līdzsvara jautājumi, vīriešu un dzimumu līdztiesība. Pašlaik viņa ir projekta “Darbavietas atbalsts vīriešiem, kuriem rūp” ”(2019.-2022. gads, Progress / EaSI) nacionālā koordinatore. Viņa ir projekta komandas Action Dad dalībniece, kuru koordinē Darba, ģimenes, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ministrija. Živa Humera ir vairāku rakstu autore aprūpes, dzimumu, ģimenes dzīves un dzimumu līdztiesības politikas jomā. Viņa ir 2008. gada monogrāfijas “Novo očetovstvo v Sloveniji” („Slovēnijas jaunas tēvišķums”) līdzautore un līdzredaktore elektroniskajai grāmatai “Očetje”. “Kratke zgodbe o sodobnem starševstvu” (Tēvi. Īsi stāsti par mūsdienu vecākiem (2016. gads)).

Slovēnijas valdība 2017. gadā Živu Humeri iecēla par Slovēnijas Bērnu un ģimenes padomes locekli. Kopš 2009. gada viņa darbojas Slovēnijas Sieviešu lobijā (Eiropas Sieviešu lobija loceklis) un kopš 2019. gada viņa darbojas Slovēnijas EAPN (Eiropas Nabadzības novēršanas tīkla loceklis).

Shane Kelly

Šeins Kellijs

Diageo Sabiedriskās nodaļas vadītājs (Eiropā), Globālais dzērienu ražošanas uzņēmums Diageo plc

Iekļaušana un daudzveidība - organizācijas kultūras veidošana

Šeins Kellijs Diageo strādā astoņus gadus un šobrīd vada Eiropas sabiedrisko nodaļu, kurā viņš vada Diageo 10 gadu rīcības plāna īstenošanu, ar mērķi palīdzētt radīt iekļaujošāku un ilgtspējīgāku pasauli. Pirms pievienošanās Diageo Šeins ieņēma augstus amatus vairākās labdarības organizācijās, politiskajās organizācijās un nevalstiskajās organizācijās Īrijā, jo īpaši koncentrējoties uz bērnu tiesībām, līdztiesību un klimata izmaiņām. Viņam ir akadēmiskais grāds uzņēmējdarbībā un maģistra grāds politikā.

Picture4

TIMS BERGMANS

Iespēju radītājs (COO), Marbles

Izvēles brīvība kā darbinieku iesaistes veicinātāja

Tims Bergmans vada Beļģijas komunikācijas aģentūru Marbles, kas galvenokārt pazīstama ar savu „cilvēkresursu inovatora” statusu. Marbles nepārtraukti un neatlaidīgi cenšas mainīt pašreizējo situāciju. Viņu mērķis: maksimizēt savu darbinieku laimi, izmantojot pašpārvaldes komandas un pēc iespējas atceļot noteikumus. Šī spēcīgā un tālejošā vīzija par darbinieku laimi ir kā iedvesma uzņēmumiem, kas vēlas savas organizācijas centrā izvirzīt savu darbinieku labklājību. Savā runā Tims paskaidros, kā Marbles spējusi būtiski palielināt darbinieku iesaistīšanos, sniedzot saviem darbiniekiem lēmumu pieņemšanas brīvību.

Jānis Palkavnieks

Jānis Palkavnieks - Latvia

Draugiem Group runasvīrs

Cilvēks. Daba. Darbs.

Cilvēks ir mūsu uzņēmuma vērtīgākā daļa un cilvēkam nav vairākas dzīves, tāpēc, lai saņemtu labāko sniegumu astoņās darba stundās, mums jāpalīdz rūpēties lai atlikušās divpadsmit ir pavadītas zem laimīgas zvaigznes.

Pieredzējis sabiedrisko attiecību profesionālis un šobrīd ir Draugiem Group runasvīrs. Karjeru uzsāka izveidojot Latvijas Universitātes Sabiedrisko attiecību departamentu un vadot to kā direktors. Vēlāk Eiropas Parlamentā sniedzis sabiedrisko attiecību konsultācijas Latvijas deputātiem. Pēc tam strādājot par politikas redaktoru Diena.lv izveidojis un vadījis pirmo Latvijas interneta televīziju Diena.Tv.Strādājis tet (Lattelecom) kā sabiedrisko attiecību speciālists, blogeris un izstrādājis sociālo mediju komunikācijas startēģiju. Studējis teoloģiju un reliģiju zinātni Latvijas Univeristāte, kā arī zīmolvedības Londonas biznesa skolā un krīzes komunikāciju Vācijas Komunikāciju akadēmijā.

klaus-hochreiter-2

KLAUSS HOHREITERS

Izpilddirektors, eMagnetix Online Marketing GmbH

Darba laika samazināšana ar pilna apjoma samaksu 3 gadu periodā...

Klauss Hohreiters ir 2008. gadā dibinātā Austrijas uzņēmuma eMagnetix Online Marketing GmbH vadītājs un līdzdibinātājs. Pirms tam viņš studēja informācijas sistēmas un sāka strādāt kā pašnodarbināta persona jau 2005. gadā. EMagnetix galvenajā pārvaldes birojā ir aptuveni 300 klienti no 11 valstīm un 30 darbinieki.

Kopš 2018. gada februāra eMagnetix ir plaši pazīstams Austrijā un zināmā mērā pat visā Eiropā, jo uzņēmums ieviesis 30 stundu darba nedēļu, nesamazinot darbinieku atalgojumu (= #30sindgenug), kas ir unikāls gadījums Austrijā.

Trine

TRĪNE BIRGITE HOUGORDA

Vecākā konsultante, Dānijas Darba devēju konfederācija (DA)

Koplīgumu loma darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanā

Trīne ir vecākā konsultante Dānijas Darba devēju konfederācijā Kopenhāgenā. Viņa strādā ar darba likumu, dzimumu līdztiesību un ES lietām. Pirms pievienošanās Dānijas Darba devēju konfederācijai Trīne gandrīz četrus gadus bija ierēdne Nodarbinātības ministrijā un konsultante nodarbinātības jautājumos Dānijas ES pārstāvniecībā. Trīne Kopenhāgenas Universitātē ieguvusi grādu tiesību zinātnēs.

ROBERTU SUĀRESS SANTUSS

Starptautiskā Darba devēju organizācija (IOE)

Darba nākotne

Robertu Suāress Santuss par Starptautiskās Darba devēju organizācijas (IOE) ģenerālsekretāru tika iecelts 2018. gada 26. oktobrī, bet pirms tam kopš 2012. gada decembra viņš bija ģenerālsekretāra vietnieks. Pirms pievienošanās IOE Robertu bija ILO programmu direktors, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību Magriba reģionā. Iepriekš viņš strādājis Spānijas Darba devēju organizāciju konfederācijā un bijis atbildīgs par dažādām jomām, tostarp salīdzinošu nodarbinātības politiku, darba attiecībām, jauniešu bezdarbu un sociālo un nodarbinātības politiku. Viņš vairākus gadus bijis BUSINESSEUROPE darba lietu viceprezidents. Viņš arī bijis OECD Nodarbinātības un darba lietu komitejas viceprezidents, kā arī vairāku Eiropas Sociālā fonda komiteju un ES Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis. Robertu ir arī akadēmiskā pieredze, jo viņš strādājis par Eiropas sociālo tiesību asociēto profesoru gan Universidad Complutense de Madrid, gan Universidad Pontificia de Comillas Spānijā.

Robertu ir jurists ar pieredzi Eiropas un starptautiskajās darbu tiesībās, kā arī starptautiskajās attiecībās.

IOE ir lielākais privātā sektora tīkls pasaulē. IOE ar 159 uzņēmumu un darba devēju organizācijām 150 valstīs ir skaļa un līdzsvarota uzņēmumu balss starptautiskā līmenī.

mc_miller_photo

RĪLS MILLERS

Nākotnes pratības vadītājs, UNESCO Nākotnes pratība

Darba nākotne

Rīls Millers ir viena no pasaules vadošajām autoritātēm attiecībā uz nākotnes izmantošanas teoriju un praksi, lai mainītu to, ko cilvēki redz un dara. Viņš ir atzīts par novatorisku un visā pasaulē pieredzējušu projektu iniciatoru, izstrādātāju un vadītāju. Viņam ir plaša publicitāte akadēmiskajos žurnālos un citos plašsaziņas līdzekļos par dažādām tēmām, sākot ar interneta nākotni un beidzot ar stratēģisko procesu pārveidošanu. Viņš ir atzīts orators un procesu veicinātājs.

Rīls ir strādājis par vecāko vadītāju Ontārio valsts dienestā (Finanšu, Universitātes, Rūpniecības ministrijas) un OECD Parīzē (Ekonomika, zinātne un tehnoloģijas, izglītība, teritoriālā attīstība, Attīstības centrs, starptautiskā nākotnes programma). 2005. gadā viņš nodibināja konsultāciju uzņēmumu, lai konsultētu klientus par efektīvāku nākotnes izmantošanu. 2012. gadā viņš tika iecelts par UNESCO pratības vadītāju. Kopš tā laika Rīls Millers ir koncentrējies tieši uz nākotnes pratības izplatīšanu visā ANO sistēmā un visā pasaulē.

Fragiski Melissa1

Fragiski Melisa

Personāldaļas vadītāja, Grieķijas Alpha Bank

Work-life balance: The Gender Dimension

Fragkiski Melisa Atēnu Nacionālajā universitātē studējusi psiholoģiju un Kolumbijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu rūpnieciskajās un organizāciju studijās, kā arī ieguvusi maģistra grādu sociālajās studijās Jaunajā sociālo pētījumu skolā. Viņai ir 25 gadu pieredze personālvadības jomā un viņa nesen pievienojās Alpha Bank – pēc 8 gadus ilga darba Vodafone Greece un Vodafone Romania personāldaļas direktores amatā. Iepriekš viņa ieņēmusi Colgate Palmolive Dienvidaustrumeiropas reģionālās personālvadības direktores amatu Colgate Palmolive, kā arī atbildīgus amatus Makro Cash & Carry un KPMG.

Dario Migliavacca

DARIO MILJAVAKA

Līderības un komandas attīstības vadītājs, Nestlé Italy & Malta

Iekļaušana kā produktivitātes dzinējspēks

Dario Miljavaka Nestlè pievienojās 2011. gadā. Šobrīd viņš strādā personālvadības jomā, talantu un izaugsmes nodaļā. Viņš ir līderības un komandas attīstības vadītājs.

Viņš ir atbildīgs par līderības attīstības iniciatīvu izstrādi un izpildi Itālijas tirgū gan individuālā, gan komandas līmenī. Viņa interešu centrā ir komandas efektivitāte. Atbalstot komandu efektīvu sadarbību, viņš ir sapratis, cik svarīgi ir atzīt, uzlabot un integrēt visa veida dažādību un veicināt iekļaušanu jebkurā organizācijas līmenī.

Viņš ir treneris un profesionāls konsultants. Viņa galvenā intervences joma ir emocionālā inteliģence, koučings, neapzināti aizspriedumi un dažādības tēmas. Turklāt Dario piedalās starpuzņēmumu apaļā galda sanāksmēs un kopā ar vietējām asociācijām un institūcijām tādu iniciatīvu izstrādē, kas veicinātu iekļaušanu, galvenokārt koncentrējoties uz LGBT + un atšķirīgu cilvēku jautājumiem.

andrea rubera start-up inclusione

ANDREA RUBERA

Iesaistes vadītājs, TIM (Telecom Italia)

Iekļaušana kā produktivitātes dzinējspēks

Mani patiesi aizrauj daudzveidība un integrācija. Uzskatu, ka no visām savas karjeras pieredzēm šī ir tā, kas ļauj vislabāk izpaust manas prasmes, talantu un potenciālu, jo šī joma arī apvieno kompetences, ko esmu ieguvis gan darba kontekstā, gan ārpus tā.”

Andrea Rubera, dzimis Romā (Itālijā) 1965. gadā. Andrea ir TIM (Itālijas telekomunikācijas uzņēmuma Telecom Italia S.p.A.) klientu attiecību vadītājs.
Viņš ir arī valdes loceklis un viceprezidents organizācijā PARKS-Liberi e Uguali, kas veicina LGBT+ cilvēku integrāciju darbavietās.
Viņa darbības jomas ir daudzveidība un integrācija, labklājība, cilvēku aprūpe un Iekšējās uzklausīšanas sistēma.

Viņa iepriekšējā darba pieredze bijusi tirgus analīzes, zīmolu stratēģijas, iekšējās komunikācijas un budžeta plānošanas jomās.

Viņam ir bakalaura grāds politoloģijā un maģistra grāds uzņēmumu komunikācijā.
Viņš ir precējies un ir trīs bērnu tēvs.

Picture3

Inese Stepiņa

Ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un ES lietu eksperte, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā: Gūtās mācības un turpmākā virzība

Inese Stepiņa – Dr. sc. pol., LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un ES lietu eksperte. Kopš 2009. gada Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas un Sociālā fonda komitejas locekle. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes un Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzēja, no 2011. līdz 2019. gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente, specializācija salīdzināmajā politikā, ES politikā un tiesībās. No 2002. līdz 2007.gadam strādājusi Eiropas Komisijā – pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītāja, delegācijas Latvijā preses un informācijas nodaļas vadītāja.

Krišs Lipšāns

Krišs Lipšāns

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs

Ikviens no mums, un īpaši darbinieki, kuriem ir bērni vai aprūpējami tuvinieki, saskaramies ar izaicinājumu līdzsvarot darba un ģimenes pienākumus. Nereti var palīdzēt un iedvesmot citu pieredze par to, kā atbalstīt savus darbiniekus, lai šo līdzsvaru nepazaudētu. Konferencē paustie darba devēju praktiskie risinājumi būs noderīgi gan, lai ikdienā nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi, gan mums kopīgi strādājot pie darba un privātās dzīves līdzsvara aspektu plašākas ietveršanas tiesību aktos.

Liga Mengelsone publicitates foto

Līga Meņģelsone

LDDK ģenerāldirektore

Līga Meņģelsone ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore no 2011. gada augusta. Viņa pārstāv uzņēmēju intereses dialogā ar Saeimu, Ministru Kabinetu, tirdzniecības organizācijām, reģionāliem partneriem – gan vietējā, gan starptautiskā un Eiropas Savienības līmenī, tādos jautājumos kā izglītība, reģionālā attīstība, nodarbinātība, darba tiesības, tautsaimniecība, sociālā drošība un veselības aizsardzība.

Līga Meņģelsone ir organizācijas “Līdere” biedre, kura apvieno Latvijas sievietes – uzņēmējas un profesionāles savā jomā. Kā mentore palīdz jaunajām uzņēmējām. Iepriekš vadījusi ar medijiem saistītus uzņēmumus – ziņu aģentūru BNS un “Dienas Žurnāli”.