Balance for All

For English simultaneous interpretation go to the navigation bar and change the language to watch the conference video in English language.

Tiešsaistes starptautiskā konference DARBA DEVĒJIEM PAR DARBA UN PRIVĀTĀS DZĪVES LĪDZSVARU LĪDZSVARS VISIEM

2021.gada 5.marts, 11.00-17.00

Norises vieta: balanceforall.eu

Konferences moderators: AIVIS CERIŅŠ

Darba valodas: latviešu un angļu - sinhronais tulkojums

Katra uzņēmuma galvenā vērtība ir darbinieki. Darba devēja spēja nodrošināt pienācīgus darba apstākļus lielā mērā nosaka darbinieku līdzatbildību, lojalitāti un atdeves līmeni.

Daudzos uzņēmumos tehnoloģiju attīstība ļauj ieviest arvien jaunas darba formas un radīt klātesamības sajūtu, strādājot arī ārpus ierastās darba vietas. Vienlaikus nepārtraukta darbinieku sasniedzamība un iesaiste var traucēt arī darba un privātās dzīves nošķiršanai.

Mūsdienu neparedzamā un straujā biznesa pasaulē nav viegls uzdevums sasniegt darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tādēļ ir nepieciešams nepārtraukts dialogs par darba organizācijas jautājumiem uzņēmumā. Ir būtiski nodrošināt darba devēju un darba ņēmēju vienotu izpratni par abpusēji pieņemamiem nosacījumiem uzņēmuma darbā.

Līdzsvarota un atbalstoša pieeja darba organizēšanā palīdz ne tikai noturēt esošos darbiniekus un piesaistīt jaunus, bet arī iekļaut darba tirgū arvien plašākas sabiedrības grupas, un tam ir būtiska nozīme uzņēmumu konkurētspējā un produktivitātē.

Konferencē darba devējiem būs iespēja iepazīties ar starptautiskiem labās prakses piemēriem darba un privātās dzīves līdzsvara jautājumos. Konferencē varēsiet uzzināt, kādi ir darba un privātās dzīves līdzsvaru veicinošu pasākumu ieguvumi, ko darīt, lai arvien lielāks darba devēju loks darba un privātās dzīves līdzsvaru uztvertu kā jebkura veiksmīga uzņēmuma darbības priekšnoteikumu.

Konferences tēmas:

 • Iekļaujoša darba vieta:  dažādības vadība un iekļaujošas darba vides īstenošana uzņēmumā dažādām darbinieku grupām.
 • Atbalsts ģimenei:  atbalsta un darba vides pielāgošana darbiniekiem – vecākiem un darbiniekiem – aprūpētājiem.
 • Vienlīdzīgas iespējas:  vienlīdzīga attieksme un dzimumu līdztiesība darbā, nosakot atalgojumu, cilvēkresursu attīstību, pārstāvību uzņēmumu valdēs, mudinot darbiniekus vīriešus izmantot vecāku atvaļinājumu un mazinot dzimumu stereotipus uzņēmumā un sabiedrībā.
 • Attālināts un elastīgs darbs:  atbalsts darbiniekiem, labbūtības nodrošināšana, veiksmīgas un motivējošas saziņas veidošana attālināta darba laikā.

Reģistrācija konferencei

  * Obligāti aizpildāmie lauki

  Veicot reģistrāciju, Jūs iesniedzat savus personas datus.
  Pārzinis: “Latvijas Darba devēju konfederācija”
  Kontaktinformācija: Raiņa bulvāris 4, 2. stāvs, Rīga, LV-1050, e-pasts: lddk@lddk.lv, tālrunis +371 67225162.
  Datu apstrādes mērķis: reģistrācijas nodrošināšana dalībai konferencē “Tiešsaistes starptautiskā konference darba devējiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru LĪDZSVARS VISIEM”. Informācijas nosūtīšana dalībniekiem, kas saistīta ar pasākumu.
  Apstrādātājs: SIA “Emotion Industry”
  Kontaktinformācija: balanceforall@lddk.lv, +371 67225162